Loading ...

درباره فروردین کالا

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:IRANSans;">شرکت فروردین کالا پیمان&nbsp;به عنوان نمایندگی انحصاری چندین کمپانی در ایران افزون بر 17 سال است در خدمت صنایع و مراکز آموزشی کشور می باشد و در این مدت، بالغ بر 3000 دستگاه آزمون و کنترل کیفی مواد فلزی، نفت، رنگ، محصولات پلیمری، نساجی، کاغذ و کارتن، بسته بندی، چرم و کفش، اسکنر سه بعدی و کنترل ابعادی به صنایع و دانشگاههای کشور عرضه کرده است.</span></span></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:IRANSans;">برخی از نمایندگی های این شرکت عبارتند از :</span></span></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:IRANSans;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;کمپانی&nbsp;GOTECH&nbsp;تایوان</span></span></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:IRANSans;">2.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;SINPO&nbsp;چین</span></span></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:IRANSans;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TQC&nbsp;&nbsp;هلند</span></span></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:IRANSans;">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SHINING 3D&nbsp;&nbsp;چین</span></span></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:IRANSans;">5. &nbsp; &nbsp; &nbsp; FUTURE TECH ژاپن</span></span></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:IRANSans;">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ALPHA MOISTURE&nbsp;&nbsp;انگلستان</span></span></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:IRANSans;">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;POROTEC&nbsp; آلمان</span></span></span></p>

 

شرکت فروردین کالا پیمان به عنوان نمایندگی انحصاری چندین کمپانی در ایران افزون بر 17 سال است در خدمت صنایع و مراکز آموزشی کشور می باشد و در این مدت، بالغ بر 3000 دستگاه آزمون و کنترل کیفی مواد فلزی، نفت، رنگ، محصولات پلیمری، نساجی، کاغذ و کارتن، بسته بندی، چرم و کفش، اسکنر سه بعدی و کنترل ابعادی به صنایع و دانشگاههای کشور عرضه کرده است.

برخی از نمایندگی های این شرکت عبارتند از :

1.      کمپانی GOTECH تایوان

2.      SINPO چین

3.      TQC  هلند

4.      SHINING 3D  چین

5.       FUTURE TECH ژاپن

6.      ALPHA MOISTURE  انگلستان

7.       POROTEC  آلمان

 

همچنین این شرکت در راستای ترویج فرهنگ استاندارد و ارتقاء سطح کیفیت در صنایع کشور اقدام به تاسیس آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون نموده است. این شرکت در زمینه کالیبراسیون دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC 17025  از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به شماره NACI/718  و همچنین دارای گواهینامه تایید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد به عنوان آزمایشگاه همکار این موسسه به شماره T/2411  فعالیت می نماید،کالیبراسیون کلیه تجهیزات اندازه گیری کمیت های ابعاد و نیرو و سختی سنجی و ضربه در آزمایشگاه های این شرکت امکان پذیر است.