Loading ...
close
0

گریندومتر

logo
گریندومتر

 

 گریندومتر :

گریندومتر- گراندومتر- دستگاههای تست رنگ و رزین و پوشش ...

کاربرد: ابزار دقیق برای تعیین سایز ذرات و ریز دانه های بیشتر مواد مثل رنگها، لاکها، مواد رنگی ، فیلرها،  شکلات  و غیره است . گراندومترTQC دو شیار با شیبهای درجه بندی شده دارد که در 3 مقیاس مختلف درجه بندی شده است. µm (micron), PCU (North), NS (Hegman)