Loading ...
close

پلاستیک

HDT – VICAT

HDT – VICAT

کاربرد : برای اندازه گیری میزان دمای نقطه نرمی مواد پلاستیکی مورد استفاده قرار می گیرد.

مطابق با استانداردهای:

Vicat : ISO2507،ISO 306 ، ASTM D1525 , ISIRI 6982
HDT : ISO 75 ، ASTM D648 , ISIRI 6845
·          لوله : ISO 2507 و ISIRI 2414

بیشتر
MFI

MFI

کاربرد: از این دستگاه برای تعیین گرید مواد پلاستیکی،  تعیین فرایند مناسب برای تولید آن ها(برای مثال اکستروژن و تزریقی) و همچنین میزان تغییر خواص مواد بعد از فرایند تولید استفاده می گردد.

مطابق با استاندارد های:

 ASTM D 1238،   ISO 1133 ،   ISO 4440 -1

 ISIRI 6980 ،ISIRI 7175-7 ،ISIRI 1331

 

بیشتر
سختی سنج پلاستیک

سختی سنج پلاستیک

کاربرد: از این وسیله (SHORE D)برای تعیین میزان سختی پلاستیک ها استفاده می شود.

استاندارد مربوطه:

  ASTM D 2240

بیشتر
دستگاه ضربه آیزود چارپی

دستگاه ضربه آیزود چارپی

کاربرد: دستگاه تست ضربه آیزود شارپی | تست ضربه آیزود شارپی | تست ضربه پلیمری ، جهت اندازه گیری مقاومت پلاستیک ها در برابر ضربات و نیروهای آنی انجام می گیرد. ضربه های وارد به نمونه های پلاستیکی توسط پاندول های چکشی با انرژی های متفاوت اعمال می گردد.

 مطابق با استاندارد های:

 آیزود: ASTM D256 و  ISO 180
 شارپی:  ASTM D6110 و ISO 179

بیشتر
تست مقاومت پارگی فیلم های پلاستیکی(المندروف)

تست مقاومت پارگی فیلم های پلاستیکی(المندروف)

 کاربرد: این دستگاه برای تعیین مقاومت پارگی برای فیلم های پلاستیکی،فویل کاغذ مورد استفاده قرار میگیرد.

 استانداردهای مربوطه:

 ASTM D 1922,ISIRI 7276

بیشتر
رینگ استیفنس

رینگ استیفنس

کاربرد :  این دستگـاه جهت انـجام آزمون مقاومـت به فشارعمودی لوله های پلاستیکی ...

استانداردهای مربوطه:

DIN 16961 – Part 2

ISO 9969 ,ISO 9967

EN 1446

بیشتر
کالای شما به سبد خریدتان اضافه شد

تعداد