Loading ...
close

MFI

logo
MFI

 

 

دستگاه  اتوماتيك اندازه گیری شاخص جریان مذاب-پلاستومتر- MFI

 

مدل GT-7100-MIساخت کمپانی گوتِک  Gotech تایوان

 

کاربرد: از این دستگاه برای تعیین گرید مواد پلاستیکی،  تعیین فرایند مناسب برای تولید آن ها(برای مثال اکستروژن و تزریقی) و همچنین میزان تغییر خواص مواد بعد از فرایند تولید استفاده می گردد.

عملکرد دستگاه :دستگاه GT-7100-MI دستگاه تعیین شاخص جریان مذاب پلاستیک ها می باشد. این دستگاه به صورت اتوماتیک می باشد. تمامی مقادیراز جمله دما و زمان در صفحه نمایشگر  دیجیتالی دستگاه توسط کاربر تنظیم می شود. ماده تحت آن دما ذوب شده و در زمان تعیین شده مذاب از دای بیرون می آید ،دستگاه بوق زده و کاتر به صورت اتوماتیک مذاب بیرون آمده را برش می دهد. نمونه های بیرون آمده از دای وزن کرده و میزان MFI در 10 min توسط کاربر محاسبه می شود.  دستگاه دارای دو کنترلر دمایی بوده که امکان کنترل دما را بالا و پایین سیلندر فراهم می کند.

مطابق با استاندارد های:

 ASTM D 1238،   ISO 1133 ،   ISO 4440 -1

 ISIRI 6980 ،ISIRI 7175-7 ،ISIRI 1331

آزمون های قابل انجام:

تعیین MFI که همان تعیین شاخص جریان مذاب می باشد.

مشخصات فنی:

محدوده دمایی: دمای محیط تا 400 درجه سانتی گراد

دقت دمایی: 2/0    درجه سانتی گراد

مطابق با استاندارد تفکیک دمایی : 1% درجه سانتی گراد

وزنه ها :  325 g, 1, 1.2, 2.16, 3.8, 5 kg

كاتر اتوماتیک

دارای دو کنترلر دمایی