Loading ...
close

پلاستیک

HDT – VICAT

HDT – VICAT

MFI- ضربه آیزودچارپی-تست فیلم های پلاستیکی- سختی سنج پلاستیک- HDT/VICAT ......

بیشتر
MFI

MFI

از این دستگاه برای تعیین گرید مواد پلاستیکی،  تعیین فرایند مناسب برای تولید آن ها...

 

بیشتر
سختی سنج پلاستیک

سختی سنج پلاستیک

ابتدا سختی سنج بر روی پایه ی مناسب آن قرار گرفته و توسط دسته ی پایه ...

بیشتر
دستگاه ضربه آیزود چارپی

دستگاه ضربه آیزود چارپی

دستگاه تست ضربه آیزود چارپی | تست ضربه آیزود چارپی | تست ضربه پلیمری ، جهت اندازه گیری مقاومت پلاستیک ها در برابر ضربات و نیروهای آنی انجام می گیرد. ضربه های وارد به نمونه های پلاستیکی توسط پاندول های چکشی با انرژی های متفاوت اعمال می گردد.

بیشتر
تست فیلم های پلاستیکی

تست فیلم های پلاستیکی

دستگاه آزمون پارگی المندورف مدل GT-7055 ، ساخت کمپانی گوتک (Gotech) تایوان ...

بیشتر
رینگ استیفنس

رینگ استیفنس

این دستگـاه جهت انـجام آزمون مقاومـت به فشارعمودی لوله های پلاستیکی ...

بیشتر