Loading ...
close
0

کاپ دانسیته

logo
کاپ دانسیته

 

کاپ دانسیته (پیکنومتر)

کاپ های دانسیمتر و پیکنومتر : کاربرد : پیکنومتر برای اندازه گیری وزن gravity خاص هر واحد حجم پوشش ، چسبها یا مایعات مشابه در یک دما بکار برده میشود

کاپ دانسیمتر- کاپ پیکنومتر- دستگاههای تست رنگ و رزین و پوشش...