Loading ...
close

سختی سنج لاستیک

logo
سختی سنج لاستیک

 

 

 سختی سنج لاستیک Shore A از کمپانی Teclock ژاپن

کاربرد: از این وسیله برای تعیین میزان سختی لاستیک ها استفاده می شود.

عملکرددستگاه: ابتدا سختی سنج بر روی پایه ی مناسب آن قرار گرفته و توسط دسته ی پایه سختی سنج ، در ارتفاع مناسب تنظیم شود. نمونه در محل تعبیه شده قرار گرفته و در این حالت وزنه ی 1kg برروی پایه قرار داده شود.میزان عددی که سختی سنج عقربه ای نشان می دهد میزان  سختی لاستیک می باشد.

استاندارد مربوطه:

  ASTM D 2240

 

 

ثبت نظر
کالای شما به سبد خریدتان اضافه شد

تعداد