Loading ...
close
0

تست فنجانی شدن

logo
تست فنجانی شدن

 

نام دستگاه:تست فنجانی شدن( CUPPING TEST)

کاربرد:جهت تعیین میزان مقاومت کششی

 روکشها ی محافظ از قبیل رنگ ها و رزین ها

 در مقابل تغییر حجم و جامی شدن وخمیدگی

کمپانی سازنده:TQCهلند

مدل:دستی و اتومات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TQC Automatic Cupping Test

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TQC Manual Cupping Test