Loading ...
close
0

دستگاه زمان خشک شدن

logo
دستگاه زمان خشک شدن

 

زمان خشک شدن( ( DRYING TIME

کاربرد:جهت اندازه گیری زمان خشک شدن پوشش روی سطح

کمپانی سازنده:TQCهلند