Loading ...
close
0

ترموگراف

logo
ترموگراف

 

نام دستگاه:ترموگراف(دیتالاگر دمایی)


کاربرد:ثبت داده های دمایی کوره های پخت رنگ
کمپانی سازنده TQCهلند
مدل:CURVE- X3
CURVE –X3 به علت کاربرد اسان و کیفیت بالای ثبت داده ها ی دمایی برای کوره های پخت رنگ پیشنهاد میگردد.
نرم افزار TQC IDEAL FINISH  داده های ثبت شده را آنالیز می کند.
سه مرحله ساده عملیات: 
اتصال پروب ها به دستگاه و روشن کردن کلید دستگاه 
قرار دادن دستگاه در جعبه و فرستادن آن داخل کوره
خواندن نتایج از صفحه نمایش یا فرستادن آنها به پرینتر