Loading ...
close

MFI

logo
MFI

 

 

دستگاه  اتوماتيك اندازه گیری شاخص جریان مذاب-پلاستومتر- MFI )) مدل GT-7100-MIساخت کمپانی گوتِک ) (Gotech تایوان

کاربرد: از این دستگاه برای تعیین گرید مواد پلاستیکی،  تعیین فرایند مناسب برای تولید آن ها(برای مثال اکستروژن و تزریقی) و همچنین میزان تغییر خواص مواد بعد از فرایند تولید استفاده می گردد.

 

عملکرد دستگاه:

دستگاه GT-7100-MI دستگاه تعیین شاخص جریان مذاب پلاستیک ها می باشد. این دستگاه به صورت اتوماتیک می باشد. تمامی مقادیراز جمله دما و زمان در صفحه نمایشگر  دیجیتالی دستگاه توسط کاربر تنظیم می شود. ماده تحت آن دما ذوب شده و در زمان تعیین شده مذاب از دای بیرون می آید ،دستگاه بوق زده و کاتر به صورت اتوماتیک مذاب بیرون آمده را برش می دهد. نمونه های بیرون آمده از دای وزن کرده و میزان MFI در 10 min توسط کاربر محاسبه می شود.  دستگاه دارای دو کنترلر دمایی بوده که امکان کنترل دما را بالا و پایین سیلندر فراهم می کند.

مطابق با استاندارد های:

·         ASTM D 1238،   ISO 1133 ،   ISO 4440 -1

·         ISIRI 6980 ،ISIRI 7175-7 ،ISIRI 1331

 

آزمون های قابل انجام:

·         تعیین MFI که همان تعیین شاخص جریان مذاب می باشد.

 

مشخصات فنی:

·         محدوده دمایی: دمای محیط تا 400 درجه سانتی گراد

·         دقت دمایی: 2/0    درجه سانتی گراد

·         مطابق با استاندارد تفکیک دمایی : 1% درجه سانتی گراد

·         وزنه ها :  325 g, 1, 1.2, 2.16, 3.8, 5 kg

·         كاتر اتوماتیک

·         دارای دو کنترلر دمایی