فلزی

     سالت اسپری

سالت اسپری

 این دستگاه با دارا بودن بدنه تمام  PVCو درب پلي كربنات، دستگاه  را از ...

تست ضربه

تست ضربه

  این دستگاه به منظور تست مقاومت ضربه ای نمونه های مواد مختلف بکار می رود...

تست خستگی

تست خستگی

دستگاه تست خستگی