Loading ...

جهندگی لاستیک

جهندگی لاستیک

 

 

دستگاه تست جهندگی (رزیلیانس) مدل GT-7042-RE ساخت کمپانی Gotech تایوان

 

کاربرد: از این دستگاه برای تعيين ميزان جهندگی نمونه های لاستيکی مورد استفاده قرار می گيرد.

عملکرد دستگاه:نمونه مورد نظر مطابق با استاندارد مربوطه آماده سازی شده و در محل تعبيه شده قرار می گيرد. پاندول به صورت افقی در بالای دستگاه قرار داده شده و سپس رها می گردد. بعد از اعمال ضربه برنمونه پاندول برگشته و عقربه دستگاه همراه با آن حرکت می نماید. عدد نشان داده شده توسط عقربه بعد از برگشت ضربه زننده ميزان جهندگی و الاستيسيتی نمونه لاستيکی را نشان می دهد.

 

استاندارد مربوطه:

DIN53512, ISO4662

 

مشخصات فنی:

0.5J, 0.2J:پاندول ها  انرژی

رنج نمایشگر عقربه ای : % 0~100

% 1درجه بندی نمایشگر عقربه ایی :

0~60 mm: رنج ضخامت نمونه