Loading ...

تست فیلم های پلاستیکی

تست فیلم های پلاستیکی

 

 

دستگاه آزمون پارگی المندورف مدل GT-7055 ، ساخت کمپانی گوتک (Gotech) تایوان 

 

کاربرد: این دستگاه برای تعیین مقاومت پارگی برای فیلم های پلاستیکی،فویل کاغذ مورد استفاده قرار میگیرد.

استانداردهای مربوطه:

 ASTM D 1922,ISIRI 7276

مشخصات فنی:

·         ظرفیت:  0~3200 gو 0~6400 g

·         گریپ: عرض 45mm و طول16mm

·         ابعاد دستگاه: 46×25×37 mm

·         وزن:20kg

 

 

دستگاه آزمون استحکام  ضربه ای فیلم پلاستیک مدل GT-7037-FN ساخت کمپانی گوتِک ) (Gotech تایوان

 

 

کاربرد: این دستگاه برای تعیین میزان استحکام پارگی فیلم های پلاستیک مورد استفاده قرار می گیرد

عملکرد دستگاه: نمونه فیلم، در قسمت مربوطه قرار گرفته و دارتی با وزن مشخص، از ارتفاعی بر طبق استاندارد بر روی آن رها می شود.این کار با چندین وزنه و در ارتفاع های مشخص انجام می گیرد و نتایج ثبت می گردد، سپس بر طبق دستورالعمل موجود میزان استحکام پارگی فیلم محاسبه میگردد.این مدل دستگاه کاملاً دستی بوده و جفت کردن گیره ها و آزاد سازی دارت توسط خود کاربر انجام میگیرد.

استانداردهای مربوطه:

ASTM D 1709,ISO 7765-2, ISIRI 7276

مشخصات فنی:

·         نحوه جفت کردن گیره و آزاد سازی دارت: دستی

·         قطر داخلی گیره :127mm

·         ارتفاع دارت:600 mm

·         وزن دارت:50~600 gr