نظر سنجی

نظر سنجی

شرکت فروردین کالا در نظر دارد در راستای پایش نظرات مشتریان محترم شرکت فروردین کالا از آنان نظرسنجی به عمل آورد، لذا خواهشمندیم فرم نظرسنجی را تکمیل و ارسال نمائید .

 

فرم نظر سنجی