آزمایشگاههای کالیبراسیون

 • گواهینامه ها

  گواهینامه ها

 • نظر سنجی

  نظر سنجی

  شرکت فروردین کالا در نظر دارد در راستای پایش نظرات مشتریان محترم شرکت فروردین کالا از آنان نظرسنجی به عمل آورد، لذا ...
 • آزمایشگاه کالیبراسیون

  آزمایشگاه کالیبراسیون

  آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون شرکت فروردین کالا پیمان با دارا بودن گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت