دوربین سه بعدی

دوربین سه بعدی

دوربین سه بعدی

دوربین های سه بعدی مناسب جهت گرفتن عکس های سه بعدی  360درجه جهت پرینت سه بعدی بر روی مکعب های شیشه ای می باشد.نسل جدید این دستگاه های اسکنرهای دستی(Handy scanner)می باشد.

dfg erf