پولاف

پولاف

 تست چسبندگی پولاف( Pull – off Adhesion Tester )

کاربرد: جهت سنجش چسبندگی رنگ و پوشش

مدل دستگاه:

دستی و اتوماتیک

ساخت کمپانی Deflesko آمریکا