کاپ ویسکوزیته

کاپ ویسکوزیته

 

کاپ های ویسکوزیته 

 کاربرد:فرایند جریان (شارش) درون یک Orifice برای اندازه گیری ویسکوزیته جهت تعیین یکنواختی رنگها ، وارینشها و دیگر محصولات مشابه استفاده میشود.کاپ های ویسکوزیته در دو مدل نازل ثابت و متغیر موجود میباشد.

1نازل ثابت

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- نازل متغیر