رنگ ورزین

دستگاه تست کنترل کیفی صنعت رنگ و رزین

 ضخامت سنج رنگ

ضخامت سنج رنگ

ضخامت سنج  رنگ و آبکاری- ضخامت سنج رنگ- ضخامت سنج رنگ و پوشش و آبکاری...

سختی سنجی رنگ و پوشش

سختی سنجی رنگ و پوشش

سختی سنج- سختی سنج پاندولی- سختی سنج قلمی- سختی سنج رنگ و پوشش...

ترموگراف

ترموگراف

ترموگراف- دیتا لاگر- دستگاههای تست رنگ و رزین و پوشش...

تست ضربه رنگ و پوشش

تست ضربه رنگ و پوشش

تست ضربه رنگ و پوشش- تست ضربه - تست پوشش...

کاپ ویسکوزیته

کاپ ویسکوزیته

کاپ ویسکوزیته-نازل ثابت - نازل متغیر- فروردین کالا پیمان...

گریندومتر

گریندومتر

گریندومتر- گراندومتر- دستگاههای تست رنگ و رزین و پوشش ...

تست خمش رنگ و پوشش

تست خمش رنگ و پوشش

تست خمش- مندرل - دستگاههای تست رنگ و رزین و پوشش...

کاپ دانسیته (پیکنومتر)

کاپ دانسیته (پیکنومتر)

کاپ دانسیمتر- کاپ پیکنومتر- دستگاههای تست رنگ و رزین و پوشش...

سالت اسپری

سالت اسپری

سالت اسپری-سالت اسپری رنگ و رزین- فروردین کالا پیمان...

ویسکومتر کربس

ویسکومتر کربس

ویسکومتر- ویسکومتر کربس-ویسکومتر کربس اتوماتیک...

رال رنگ

رال رنگ

رال رنگ-رال رنگ k5-رال رنگ k7- شرکت فروردین کالا پیمان...

دستگاه زمان خشک شدن

دستگاه زمان خشک شدن

...دستگاه زمان خشک شدن-دستگاه رنگ و رزین و پوشش- فروردین کالا پیمان

رطوبت سنج

رطوبت سنج

رطوبت سنج-دستگاه های تست رنگ و رزین و پوشش- فروردین کالا پیمان...

اپلیکاتور (فیلم کش)

اپلیکاتور (فیلم کش)

اپلیکاتور- فیلم کش- دستگاههای تست رنگ و رزین و پوشش- فروردین کالا پیمان...

پولاف

پولاف

تست چسبندگی پولاف- چسبندگی رنگ و پوشش- فروردین کالاپیمان...

تست فنجانی شدن

تست فنجانی شدن

تست فنجانی شدن- دستگاههای تست رنگ و رزین و پوشش...

رنگ سنج(Xrite)

رنگ سنج(Xrite)

دستگاه رنگ سنج- دستگاه رنگ سنج Xrite- دستگاه تست رنگ ...

کراس کات

کراس کات

تست چسبندگی- کراس کات- تست رنگ و پوشش...

براقیت سنج (GLOSSMETER)

براقیت سنج (GLOSSMETER)

براقیت سنج - براقیت سنج glossmeter- فروردین کالا پیمان...